Логотип сайту

Що таке ордината?

Что такое ордината?

Слово "ордината" походить від латинського "ordinatus" - "розташований в порядку". Ордината - суто математичний термін, використовуваний для позначення координати точки в прямокутній системі координат.

Давайте розберемося трохи детальніше з тим, що таке ордината.

Абсциса, ордината і аппликата

У прямокутній двовимірній системі координат для точного визначення координат тієї чи іншої точки або відрізка використовується абсциса і ордината. Абсциса - це координата точки по осі OX, ордината - координата по осі OY. Щоб визначити значення абсциси і ординати цікавить точки в прямокутній системі координат необхідно провести перпендикуляри від даної точки на осях OX і OY відповідно. Значення на осях і будуть значеннями абсциси і ординати точки.

Якщо точка розташовується в тривимірній системі координат, додається також поняття "аппликата" - це значення точки по осі OZ.

Як відзначити точку і побудувати графік за допомогою абсциси і ординати

Точно так само, як, маючи точку в прямокутній системі координат, можна знайти її абсциссу і ординату, так і, знаючи значення абсциси і ординати, можна відзначити точку в системі координат. Координати точки зазвичай вказуються в наступному форматі - А (2; 5), при цьому на першому місці вказується значення абсциси, тобто значення точки по осі OX, а потім значення ординати - значення по осі OY.

Абсциса і ордината можуть визначати точку, пара абсцис і ординат - прямий відрізок, а для побудови, наприклад, параболи, потрібно знати три абсциси і ординати.

Для побудови того чи іншого графіка використовується залежність значень ординат від абсцис. Наприклад: у = 2х 8. Щоб побудувати графік, необхідно перебирати різні значення х і відзначати на системі координат відповідні їм значення.

Читайте також: Що таке система координат.

Додати коментар
Ім'я:*
Пошук по сайту